ADMITIDOS PROVISIONALES AGENTE PRIMERO

Procedimiento selectivo para ascenso a la Categoría de Agente Primero y Agente Primera de la Escala Básica de la Ertzaintza.

RESOLUCIÓN EN LA ZONA DE AFILIADOS.

Relación provisional personas admitidas y excluidas.

Hoy se ha publicado la RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se hace pública la relación provisional de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo para ascenso a la Categoría de Agente Primero/Agente Primera de la Escala Básica de la Ertzaintza, convocado por Resolución de 6  de febrero de 2018 (B.O.P.V. nº 30, de 12 de febrero).

CURSO VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO.

Procedimiento selectivo curso actualización y perfeccionamiento de vigilancia y seguimiento.

RESOLUCIÓN EN LA ZONA DE AFILIADOS.

Aptos del proceso y relación de personas seleccionadas.

El día 16 de abril de 2018 se publicó en gurenet el Acuerdo de 16 de abril de 2018 del Tribunal Calificador del procedimiento selectivo para acceso al Curso de Actualización y Perfeccionamiento de Vigilancia y Seguimiento para funcionarios y funcionarias de carrera de la Escala Básica de la Ertzaintza.

Se hace publico el resultado de la tercera prueba, así como los aspirantes que han superado el proceso y los aspirantes que tienen cabida en el Curso, según el orden de prelación de los resultados totales.

 

ABONO VESTUARIO 2017

ABONO VESTUARIO NO UNIFORMADO 2017

RESOLUCIÓN EN LA ZONA PRIVADA DE AFILIADOS.

Hoy 15 de marzo de 2018 se ha publicado la Resolución de la Directora de Recursos Humanos, por la cual se ordena el abono de indemnizaciones correspondientes al ejercicio 2017 en concepto de desempeño de trabajo con vestuario no uniformado.

El abono de estas indemnizaciones se realizará en la nomina de marzo.

CURSO ACTUALIZACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO

Procedimiento selectivo curso actualización y perfeccionamiento de vigilancia y seguimiento.

RESOLUCIÓN EN LA ZONA DE AFILIADOS.

Relación de personas admitidas y excluidas.

Se ha procedido a la publicación en gurenet de la Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Directora General de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, por la que se hace pública la relación de personas admitidas y excluidas al procedimiento selectivo para acceso al Curso de Actualización y Perfeccionamiento de Vigilancia y Seguimiento para funcionarios y funcionarias de carrera de la Escala Básica de la Ertzaintza.

EUSKARAZKO HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEKO AZTERKETARAKO DEIALDIA

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAPek) antolatutako euskarazko hizkuntza-eskakisunak egiaztatzeko azterketa.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIAN ARGITARATUA IKUSTEKO (KLIKATU HEMEN)

DEIALDIAREN EGUTEGIA IKUSTEKO (KLIKATU HEMEN)

2018ko otsailaren 12an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu izan da ebazpena, 2018ko urtarrilaren 26koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, euskarazko hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako deialdia egiten duena.

Deialdi honetan parte har dezakete Ertzaintzaren praktiketako eta karreradun funtzionarioak, Ertzaintzaren euskararen normalizazio-prozesua arautzen duen Dekretuko hirugarren xedapen gehigarriak ahalbidetzen duena betez. Eskaera betetzeko Gurenet intranetetik egingo da 2018ko Otsailaren 13tik 27ra (biak barne).
Hizkuntza-eskakizun bakarra egiaztatu dezake beraz, eskaera bakar bat egitea posible da.

Leer más...

ESAN Gure aukera

ESAN la alternativa